ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ & ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΑΝΕΛΚΥΣΕΙΣ & ΚΑΘΕΛΚΥΣΕΙΣ ΣΚΑΦΩΝ

Στο ναυπηγείο μας δραστηριοποιείτε η ανέλκυση, η καθέλκυση όπως και η διαχείμαση σκαφών. Με έναν υδραυλικό φορέα έχουμε καταφέρει μια πολύ πετυχημένη διαδικασία στα σκάφη που αναλαμβάνουμε για την ανέλκυση, καθέλκυση καθώς και την παραμονή τους στην αυλή μας όπου και τα οποία στηρίζονται σε ειδικά διαμορφωμένες βάσεις. Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και το πελατολόγιο μας απαρτίζεται από τους μόνιμους πελάτες που μας εμπιστεύονται αλλά και νέους που μας επισκέπτονται και εμπλουτίζουμε την αυλή μας με νέο αίμα.